Typy fakturovaných položek dle způsoby výpočtu vyúčtování.


Jaké způsoby vyúčtování použít pro jednotlivé druhy poskytovaných služeb?

pevná částka – (například pro pronájem prostor, vždy za časovou jednotku nastavenou na poskytované službě x Pevná cena vyúčtování zadaná na položce smlouvy)
ceník – (například pro pronájem prostor, vždy za časovou jednotku nastavenou na poskytované službě x cena z ceníku)
ceník x pevná hodnota – (například Stočné, zadává se na Položce smlouvy/Pevná hodnota (množství) x cena z ceníku)
ceník x měření – (pro výpočet se použije naměřená hodnota x cena z ceníku)
ceník x měření z jiné položky – (je možné použít pro stočné, když se množství bere dle měření odběru vody. Vazba na zdrojovou položku se provede Akcí / Editace / Nastavení základní položky).
ceník x plán prodeje měřidla
ceník x plán prodeje objektu – (je možné použít pro TEPLO, pro výpočet se použije hodnota z přehledu Plán prodeje / Plánovaná hodnota x cena z ceníku)
ceník x počet kusů na objektu – (používá se pro fakturaci nájemného k zařízení bytu, pro výpočet se použije hodnota počtu kusů x cena z ceníku)
ceník x ploch bytu - (zadáno na objektu - používá se pro výpočet nájemného z plochy bytu dle zadané plochy x cena z ceníku)
ceník x ploch nebytových prostor - (zadáno na objektu – používá se k výpočtu ceny nájemného nebytových prostor dle zadané plochy x cena z ceníku)
ceník x ploch pro nájem - (zadáno na objektu – používá se k výpočtu ceny nájemného dle zadané plochy x cena z ceníku)
ceník x plocha na topení - (zadáno na objektu – používá se k výpočtu ceny topení dle zadané plochy x cena z ceníku)
ceník x ploch na TUV - (zadáno na objektu – používá se pro výpočet ceny TUV ze zadané plochy na objektu)
ceník x ploch jiné - (zadáno na objektu – používá se pro výpočet fakturované ceny ze zadané jiné plochy na objektu)
ceník x osoboroky - (zadáno k objektu – osoboroky jsou spočteny dle počtu evidovaných osob ke sledovanému období na Položce, používá se pro výpočet fakturované ceny za osobu a období x cena z ceníku – například cena za svoz odpadů)
ceník x osoboměsíce- (zadáno k objektu – osoboměsíce jsou spočteny dle počtu evidovaných osob ke sledovanému období na Položce, používá se pro výpočet fakturované ceny za osobu a období x cena z ceníku)
přefakturace
ceník x rezervovaný příkon – (používá se pro TEPLO, hodnota se bere z Položky smlouvy, Záložka 2/ Příkon kW x cena z ceníku)
ruční zadání na dokladu -
není výpočet -


Osobní nástroje